Szlakiem Jury Krakowsko-Częstochowskiej

 

Częstochowę, jako miejsce kultu religijnego, miejsce cudu i centrum pielgrzymkowe znają nie tylko Polacy, ale i wielu turystów z całego świata, jednak poza miastem i sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej warto zwiedzić także skarb natury, jaki pozostawiła nam w postaci Jury Krakowsko-Czestochowskiej. Ojcowski park narodowy to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w tym regionie, jednakże poza nim godnym odwiedzin miejscem jest też Ogrodzieniec z ruinami zamku, najwyżej położone miejsce bo ponad 500 metrów nad poziomem morza. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, bo takiej też nazwy się używa to 80 kilometrowy szlak wzniesień, skałek i jaskiń biegnący przez północny rejon województwa śląskiego. Obszar ten obfituje w wielość form geologicznych jak wapienie, margle i dolomity. Historycznie nie raz było to dno morza, stąd skały wapienne noszą znamiona erozji tworząc liczne jaskinie i studnie, a także leje krasowe. Notuje się na Jurze największą ilość jaskiń w Polsce, a ostańce skalne wzdłuż Rowu Krzeszowickiego i na rozległym obszarze Jury zdobią krajobraz przyciągając turystów. Jednym z najbardziej znanych ostańców skalnych jest Maczuga Herkulesa. Dzięki swej odmienności w rejonie skałek występuje wiele oryginalnych gatunków roślin,  a także znaki występowania unikalnych gatunków zwierząt przybyłych z obszaru równikowego. Do charakterystycznych zwierząt występujących na Jurze należą nietoperze zamieszkujące jaskinie, można ich tu spotkać aż siedemnaście gatunków. Nietypowa rzeźba terenu sprzyjała od zawsze budowie zamków warownych na linii Jury, których ruiny można dziś zwiedzać (Szlak Orlich Gniazd). Dbając o zagospodarowanie terenu pod turystykę powstają nie tylko ściany wspinaczkowe, ale także wyciągi narciarskie. Również Jezioro Porajskie stało się atrakcja godną odwiedzin. Poza zamkiem w Ojcowie obowiązkowym punktem wycieczkowym są jaskinie Łokietka oraz Jaskinia Ciemna. Większość obiektów udostępniana jest do zwiedzania z przewodnikiem, co jest dodatkowym atutem, jednakże sam krajobraz Jury może zachwycać swym pięknem krocząc po pagórkach pośród zieleni lasu i łąk.